Tìm theo giá
Dung tích
Số cửa

Tủ lạnh Mitsubishi


18 sản phẩm trong

Tủ lạnh Mitsubishi

Sắp xếp:    
   

Tủ lạnh Mitsubishi MR-Z65W-CW-V, 692 lít, 5 cửa

78.990.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 370L Mitsubishi MR-C46E-ST-V, 3 cánh, ngăn đá dưới

14.290.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 418L Mitsubishi MR-V50E-ST-V, 3 cánh, ngăn đá trên

13.790.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 338L Mitsubishi MR-C41E-ST-V, 3 cánh, ngăn đá dưới

13.690.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 370L Mitsubishi MR-C46E-OB-V, 3 cánh, ngăn đá dưới

13.590.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 338L Mitsubishi MR-C41E-OB-V, 3 cánh, ngăn đá dưới

12.990.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 422L Mitsubishi MR-F51E-ST-V, 2 cánh, ngăn đá trên

12.590.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 422L Mitsubishi MR-F51E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

12.090.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 345L Mitsubishi MR-F42E-ST-V, 2 cánh, ngăn đá trên

11.530.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 365L Mitsubishi MR-BF43E-ST-V, 2 cánh, ngăn đá dưới

11.390.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 365L Mitsubishi MR-BF43E-HS-V, 2 cánh, ngăn đá dưới

10.890.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 345L Mitsubishi MR-F42E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

10.790.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 301L Mitsubishi MR-BF36E-ST-V, 2 cánh, ngăn đá dưới

10.690.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 301L Mitsubishi MR-BF36E-HS-V, 2 cánh, ngăn đá dưới

10.190.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 240L Mitsubishi MR-F30E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

7.890.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 200L Mitsubishi MR-F25E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

7.490.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 157L Mitsubishi MR-F17E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

5.690.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Tủ lạnh 138L Mitsubishi MR-F15E-SL-V, 2 cánh, ngăn đá trên

5.260.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng