Kiểu dáng
Số lượng cánh
  • 6 (2)
  • 4 (8)

Quạt thông gió công nghiệp Komasu


14 sản phẩm trong

Quạt thông gió công nghiệp Komasu

Sắp xếp:    
   

Quạt thông gió vuông KOMASU Model V130-S

12.000.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông KOMASU Model V900-S

7.750.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông KOMASU Model V100-S

10.000.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông KOMASU Model V120-S

11.000.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông cánh vát KOMASU KM35

1.190.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông cánh vát Komasu KM40

1.290.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông cánh vát Komasu KM 50

1.350.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió vuông cánh vát Komasu KM 60

1.520.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió KOMASU KM-35S

2.650.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió KOMASU KM-60S

5.200.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió KOMASU KM-70S

6.900.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió công nghiệp Deton FA ø 25

520.800đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió công nghiệp hình tròn Deton TA ø 25

595.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng

Quạt thông gió công nghiệp Deton FA ø 50

1.365.000đ
Mã SP : Đang cập nhật |   Còn hàng